Kumppanuusohjelman kysely

Tervetuloa vastaamaan kotoutumisen kumppanuusohjelman kyselyyn!

Survey in English: www.eu.research.net/r/partnershipprogramme-survey
På svenska: www.eu.research.net/r/partnerskapsprogrammet-enkat

Kumppanuusohjelman kysely eli kumppanuusbaro toteutetaan nyt toisen kerran. Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2020.


Toivomme, että kyselyä jaetaan laajasti kotoutumista edistävää työtä tekevien toimijoiden verkostoissa. Kyselyn vastaajaksi toivotaan julkisen sektorin organisaatioita, järjestöjä ja yrityksiä. 

Kyselyssä pääset kertomaan kokemuksistasi kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminnasta. Olemme kiinnostuneita myös laajemmin näkemyksistäsi kotoutumisen edistämiseen pyrkivästä yhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista. Kyselyn tuloksia käytetään kotoutumista edistävän työn ja erityisesti kumppanuusohjelman kehittämiseksi.

Kyselyyn voi vastata 24.2.2023 saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Mihinkään kysymyksistä ei ole pakollista vastata. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.


Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Kumppanuusohjelman toiminnan periaatteita ovat avoimuus, osallistavuus, tietopohjaisuus ja vaikuttavuus. Kotoutumisen kumppanuusohjelmalla on valtakunnallista ja alueellista toimintaa. Valtakunnallista toimintaa koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Alueellista toimintaa koordinoidaan ELY-keskuksissa. Katso lisää kumppanuusohjelman kotisivuilta osoitteesta https://kotoutuminen.fi/kumppanuusohjelma

Erityistä eri toimijoiden välistä kumppanuutta edistävää työtä ei ole aina mahdollista erottaa muusta kotoutumista edistävästä ja verkostomaisesti tehtävästä työstä, joten kyselyn tavoitteena on kumppanuusohjelmaa laajemminkin saada käsitys siitä, miten eri toimijoiden keskinäinen yhteistyö toimii. Tämän lisäksi kyselyssä on kysymyksiä kumppanuusohjelman valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä niille vastaajille, jotka ovat näihin toimenpiteisiin osallistuneet. Tässä kyselyssä alueellisella kumppanuustyöllä viitataan erityiseen alueellisen ELY-keskuksen koordinoimaan työhön. Valtakunnallisella kumppanuustyöllä viitataan kotoutumisen kumppanuusohjelman valtakunnallisiin toimenpiteisiin.

Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja tulosten analysoinnista vastaa Owal Group Oy.

Jos sinulla on kysymyksiä kyselyn teknisestä toteutuksesta, pyydämme sinua olemaan yhteydessä:


Jenna Siltala
Owal Group Oy
jenna@owalgroup.com
0440980139

T